Revize plynu

Revize plynových zařízení

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních

Kdy se provádí revize

Provozní revize plynovodu a jeho součástí se provádí jednou za 3 roky. Rovněž je výchozí revizi nutno udělat při zhotovení plynovodu.

SERVIS / HOTLINE

(+420) 777 910 189

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

 

Sekce oprávnění

Oprávnění na revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení

Oprávnění na montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění na montáž a opravy elektrických zařízení 2016,

Certifikát kategorie I číslo 1333/17 Ministerstvo životního prostředí

Vyhlášky a nařízení Vlády

Vyhláška č.85 - 1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení pdf

Vyhláška č.21 - 1979 ,kterou se určují vyhrazená plynová zařízení .pdf

Vyhláška č.91 - 1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách .pdf

Práva a povinnosti v oblasti čištění vyhl.34 - 2016.pdf

Energetický zákon.pdf

Sekce osvědčení

Armagas s.r.o. osvědčení č.163/16 bezpečností uzávěry - Zdeněk Vytvar

Tlakové nádoby - Osvědčení ev.č. 7327_6_16_R_TZ_NA_PK4_HK4 - Zdeněk Vytvar

Osvědčení kontroly regulátoru tlaku plynu 28K-2013 Zdeněk Vytvar

Osvědčení ev.č.10678-6-17-R-PZ-c,f,g - revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - Zlatník Jiří

Osvědčení TIČR - montáže a opravy vyhrazených plynových zařízeních - ev. č.: 10526/6/16/M-PZ-f,g - Zdeněk Vytvar

Jiří Zlatník - osvědčení ev.č. 10331/6/16/M-PZ-g - montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Vladimír Kobr - osvědčení ev.č. 8011/6/13/M-PZ-f,g- motáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

 

 

Kontakt: +420 777 910 189 nebo e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Plynový ventil Honeywell

Spalinový ventilátor