Revize plynu

Revize plynových zařízení

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních

Kdy se provádí revize

Provozní revize plynovodu a jeho součástí se provádí jednou za 3 roky. Rovněž je výchozí revizi nutno udělat při zhotovení plynovodu.

SERVIS / HOTLINE

(+420) 777 910 189

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

 

Provádíme posouzení celkového technického stavu po celé délce spalinové cesty s ohledem na požární bezpečnost daného objektu. 

Kontroly spalinové cesty se týkají:

  • prověřujeme zda spalinová cesta odpovídá technickým poždavkůma zda nedošlo ke změnám od poslední kontroly
  • prověřujeme zda spalinová cesta zajistí bezproblémový odvod a rozptýlení do ovzduší spaliny od všech připojených plynových zařízení
  • prověřujeme zda je bezpečný přístup ke spalinové cestě a kjejich všem provozním částem jako je vymetací, vybírací nebo čistící otvory.
  • prověřujeme bezpečné vzdálenopsti od hořlavých předmětů
  • prověřujeme spalinové cesty prostupy stavebními konstrukcemi, půdami a střechami.
  • prověřujeme technický stav spalinové cesty

 

Za bezpečný provoz plynového zařízení zodpovídá jeho uživatel. Podle zákona č. 458/2000 Sb. § 62, odst. 2, písm. F, má povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

 

 

Plynový ventil Honeywell

Spalinový ventilátor