Revize plynu

Revize plynových zařízení

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních

Kdy se provádí revize

Provozní revize plynovodu a jeho součástí se provádí jednou za 3 roky. Rovněž je výchozí revizi nutno udělat při zhotovení plynovodu.

SERVIS / HOTLINE

(+420) 777 910 189

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Proč jsou nutné kontroly a revize plynových zařízení

Využíváte při vaší práci tepla z plynových infrazářičů, teplovzdušných agregátů a plynových kotlů? Tak to provozujete plynovodní přípojku s regulátorem tlaku plynu, plynovody a spotřebiče s odtahem spalin do venkovního prostoru. Tato plynová zařízení podléhají zvláštním předpisům a normám a jejich provozovatel by měl provádět pravidelné kontroly a revize. Náš tým kvalifikovaných techniků u vás provede veškeré potřebné práce spojené s kontrolami a revizemi plynového zařízení. Budeme za vás dohlížet na dodržování termínů pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení. Protože my dobře víme, že vy, jako provozovatel, se chcete soustředit výhradně na svoji práci a ne na sledování termínů níže uvedených kontrol a revizí.

Kontakt: +420 777 910 189 nebo e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Pravidelné roční kontroly plynových spotřebičů dle vyhlášky 85/78 Sb a normy ČSN 38 64 05- Plynová zařízení-Zásady provozu

Provedeme seřízení tlaku plynu, kontrolu hořáku, komory, kontrolu funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti dílů. Při kontrole zaškolíme nové pracovníky obsluhy.

Pravidelné roční kontroly těsností plynovodů dle vyhlášky 85/78 Sb

Provedeme kontrolu těsnosti hlavního uzávěru plynu, regulátorů tlaku, plynoměrů, vedení plynovodu po uzávěry plynových spotřebičů. Kontrolu umístění spotřebičů z hlediska dostatečného větrání a kontrolu přítomnosti oxidu uhelnatého.

Pravidelné provozní revize plynového zařízení 1x za tři roky dle vyhlášky 85/78 Sb

Při pravidelné revizi prověříme změnu plynového zařízení od poslední revize, úplnost a správnost dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, funkci zabezpečovacích, kontrolních měřicích a ovládacích zařízení, včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů.

Kontroly a revize regulátoru tlaku plynu dle zákona č. 458/2000 Sb., § 62, odst. 2 a 4

Jednou za rok provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání pnutím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu.

Jednou za tři roky provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání pnutím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu, kontrolu těsnosti zabezpečovacích prvků při uzavření a kontrolu opotřebení vnitřních dílů

Revize zářičů

RODA, HELIOS, KASPO, KÜBLER-OPTIMA, SPACE-RAY, Ambi-rad, AMBIRAD-MIDVO, EURAD, ROBERTS GORDON, SYSTEMA, RADI HEAT SCHWANK, FRACCARO, SUNRAD, PANRAD, GIRAD, Lersen, HAINZL, INFRAMAX, GOGAS, MK KOTRBATY, Solaronics, SUTURA CERA SYSTEM, BT, BT HR, RAY-RED, Difotherm, Adrian

Revize teplovzdušných ořívačů

AERMAX, Aermax rapid, MONZUN, POWRMATIC, ROBUR, ALFA, TECHNOCLIMA, MARKT GEA, Accorroni, MEC, REZNOR, WINTERWARM, Blowtherm, Lersen, Tecnoclima, Palmos

Revize plynových kotlů Revize plynových kotlů Revize plynových kotlů

Kontaktujte nás na tel. +420 777 910 189 nebo e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Plynový ventil Honeywell

Spalinový ventilátor