Revize plynu

Revize plynových zařízení

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí a zkoušek na vyhrazených plynových zařízeních

Kdy se provádí revize

Provozní revize plynovodu a jeho součástí se provádí jednou za 3 roky. Rovněž je výchozí revizi nutno udělat při zhotovení plynovodu.

SERVIS / HOTLINE

(+420) 777 910 189

PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Proč jsou nutné kontroly a revize plynových zařízení

Využíváte při vaší práci tepla z plynových infrazářičů, teplovzdušných agregátů a plynových kotlů? Tak to provozujete plynovodní přípojku s regulátorem tlaku plynu, plynovody a spotřebiče s odtahem spalin do venkovního prostoru. Tato plynová zařízení podléhají zvláštním předpisům a normám a jejich provozovatelům by měl provádět pravidelné kontroly a revize. Náš tým kvalifikovaných techniků u vás provede potřebné potřebné práce spojené s kontrolami a revizemi plynového zařízení. Budeme za vás dohlížet na dodržování termínů pravidelných kontrol a revizí plynových zařízení. Protože my dobře víme, že vy, jako provozovatel, se chcete věnovat především své práci a ne na sledování termínů uvedených kontrol a revizí.

Kontakt:  +420 777 910 189  nebo e-mail  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

Pravidelné roční kontroly plynových spotřebičů dle  vyhlášky 85/78 Sb a normy ČSN 38 64 05 - Plynová zařízení-Zásady provozu 

(od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 sb.) 

Provedeme seřízení tlaku plynu, kontrola hořáku, komory, kontrola funkce bezpečnostních prvků, termostatů a plynotěsnosti dílů. Při kontrole zaškolíme nové pracovníky obsluhy.

 

 

 

Pravidelné roční kontroly těsností plynovodů dle  vyhlášky 85/78 Sb 

(od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 sb.) 

Provedeme kontrolu těsnosti hlavního uzávěru plynu, regulátorů tlaku, plynoměrů, vedení plynovodu po uzávěry plynových spotřebičů. Kontrola umístění spotřebičů z hlediska dostatečného větrání a kontroly přítomnosti oxidu uhelnatého.

 

 

 

Pravidelné provozní revize plynového zařízení 1x za tři roky dle  vyhlášky 85/78 Sb 

(od 1.7.2022 nahrazeno NV.č.191/2022 sb.) 

Při pravidelné revizi prověříme změnu plynového zařízení od poslední revize, úplnost a správnost dokumentace o provedených kontrolách a zkouškách zařízení, zabezpečovacích, kontrolních měřicích funkcích ovládacích zařízení, včetně zkoušení simulovaných poruchových stavů.

 

 

 

Kontroly a revize regulátoru tlaku plynu dle  zákona č. 458/2000 Sb., § 62, odst. 2 a 4

Jednou za rok  provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání napětím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu.

Jednou za tři roky  provedeme kontrolu v připojovacích spojích, těsnost v závitech, těsnicích polohách a kontrolu namáhání napětím v instalaci. Zkontrolujeme těsnost při nulovém odběru a těsnost uzavření pojistného ventilu, kontrolu těsnosti zabezpečovacích prvků při uzavření a kontrolu vnitřních dílů

 

 

 

Revize zářičů

RODA, HELIOS, KASPO, KÜBLER-OPTIMA, SPACE-RAY, Ambi-rad, AMBIRAD-MIDVO, EURAD, ROBERTS GORDON, SYSTEMA, RADI HEAT SCHWANK, FRACCARO, SUNRAD, PANRAD, GIRAD, Lersen, HAINZL, INFRAMAX, KOTRBATY, Solaronics, SUTURA CERA SYSTEM, BT, BT HR, RAY-RED, Difotherm, Adrian

 

 

 

Revize teplovzdušných ořívačů

AERMAX, Aermax rapid, MONZUN, POWRMATIC, ROBUR, ALFA, TECHNOCLIMA, MARKT GEA, Accorroni, MEC, REZNOR, WINTERWARM, Blowtherm, Lersen, Tecnoclima, Palmos

Revize plynových kotlů Revize plynových kotlů Revize plynových kotlů
 

 

 

Kontaktujte nás na tel. +420 777 910 189 nebo e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Plynový ventil Honeywell

Spalinový ventilátor